EJERSKAB, BESTYRELSE OG
SENESTE GENERALFORSAMLING

Familien Ritzau solgte Ritzaus Bureau til de danske dagblade i 1947, og i 2007 kom Danmarks Radio også med i ejerkredsen, som i dag består af 12 danske mediehuse. Ritzaus Bureau har været nyhedsbureau siden 1866 og ændrede i 2012 selskabsform fra interessentskab til aktieselskab for at give bedre mulighed for at udvikle virksomheden.

Ritzaus Bureaus bestyrelse

Formand
Chefredaktør, adm.dir. Erik Bjerager
Kristeligt Dagblad
1. næstformand
Generaldirektør Maria Rørbye Rønn
DR
2. næstformand
Digital direktør Søren Svendsen
JP/Politikens Hus
Bestyrelsesmedlem
Chefredaktør Alex Nielsen
Herning Folkeblad
Bestyrelsesmedlem
Chefredaktør Lars Jespersen
Nordjyske Medier
Bestyrelsesmedlem
Per Westergaard
Jysk Fynske Medier
Bestyrelsesmedlem
Journalist Charlotte Mackeprang – medarbejderrepræsentant
Ritzaus Bureau
Bestyrelsesmedlem
Journalist Vijay Chaudhury – medarbejderrepræsentant
Ritzaus Bureau
Bestyrelsesmedlem
Journalist Anne-Cathrine Jensen – medarbejderrepræsentant
Ritzaus Bureau
Medarbejdervalgte suppleant
Journalist Claus Mikkelsen
Ritzaus Bureau
Medarbejdervalgte suppleant
Journalist Finn Jørgensen
Ritzaus Bureau

Ritzaus Bureaus direktion

Chefredaktør, adm.dir.
Lars Vesterløkke

Årsregnskab Ritzaus Bureau A/S

31.3.2016 15:56

Det danske nyhedsbureau, Ritzaus Bureau A/S, kom ud af 2015 med et overskud før skat på 5,7 mio. kr.

Regnskabet blev fremlagt på generalforsamlingen i dag, og bestyrelsesformand Erik Bjerager betegnede resultatet som tilfredsstillende. Ritzaus Bureau, der i 2012 blev ændret til et aktieselskab, havde i 2011 et underskud før skat på 17 mio. kr. Udviklingen er siden vendt, og selv om indtægten fra salg af nyheder til medier er presset, er bureauets omsætning igen vokset, så den ligger over niveauet fra før krisen i 2011.

Aktionærerne, der tæller en stribe danske dagblade og mediehuse, kan se frem til at få udbetalt et udbytte på 4 mio. kr.

En af årets vigtigste begivenheder i 2015 var, at Ritzaus Bureau den 1. december overtog Berlingskes Nyhedsbureau, BNB, der blev etableret i slutningen af 2011 som konkurrent til Ritzaus Bureau. Efter overtagelsen er Ritzaus Bureau igen leverandør til alle klassiske danske medier.

”Årets resultat er tilfredsstillende. Ritzau valgte i 2015 at bruge ressourcer på flere nye aktiviteter, og alligevel er det lykkedes at fastholde en sund økonomi med et tilfredsstillende overskud. Bestyrelsen ser lyst på fremtiden, fordi Ritzau har fortsat sin positive udvikling i 2015, og med overtagelsen af BNB har Ritzau mulighed for at styrke værdien af nyhedstjenesten yderligere i 2016”, siger bestyrelsesformand Erik Bjerager.

Hoved- og nøgletal 2015 t.kr. 2014 t.kr. 2013 t.kr. 2012 t.kr.
Hovedtal
Nettoomsætning 113.682 109.136 105.359 101.849
Bruttoresultat 92.107 87.799 82.347 80.525
Resultat af ordinære aktiviteter før skat 5.706 6.340 3.113 702
Driftsresultat 5.770 6.364 3.258 798
Resultat af finansielle poster -64 -24 -145 -96
Årets resultat 4.153 4.381 1.772 1.409
Samlede aktiver 37.340 50.519 33.305 44.085
Investeringer i materielle anlægsaktiver 968 1.199 792 4.737
Egenkapital 18.716 18.963 14.582 12.810
Gennemsnitlig antal medarbejdere (stk.) 144 136 138 145
Nøgletal
Bruttomargin (%) 81,0 80,4 78,2 79,1
Nettomargin (%) 3,7 4,0 1,7 1,4
Egenkapitalens forrentning (%) 22,0 26,1 12,9 11,0
Soliditetsgrad (%) 50,1 37,5 43,8 29,1
Nettoomsætning pr. medarbejder 789,0 802,0 763,0 702,0