IT-udbud: Mindre virksomheder vinder frem

  • IT-udbud: Mindre virksomheder vinder frem

Markedets største aktører tegner sig for langt størstedelen af omsætningen, når det gælder levering og servicering af it til det offentlige. Ikke desto mindre er det virksomheder med under 20 ansatte, der trækker hvert tredje it-udbud i land.

Det er en god forretning at holde kommunernes digitale platforme optimalt kørende herhjemme.
Det offentlige ofrer således årligt helt op imod otte milliarder kroner på it-udstyr for at være så effektivt dækket ind som muligt, men det er så langtfra branchens giganter, der vælges som sparringspartner hver gang.

Det faktum afsløres af tal fra UdbudsVagten, som brancheorganisationen it-Branchen har kigget nærmere på. Tallene fastslår, at firmaer med under 20 ansatte i løbet af de senere år er tordnet frem på arenaen og nu sikrer sig hvert tredje it-udbud.

Men skyldes det så, at giganterne har hvilet godt og grundigt på laurbærrene? Eller er de mindre virksomheder blevet bedre til at bringe sig på forkant med kundernes forventninger og fordringer? Det har administrerende direktør i it-branchen, Birgitte Hass, nogle kvalificerede bud på.

Kunderne er blevet klogere

Ifølge hende har det afgørende betydning, at markedet ser et stigende antal af it-udbud og projekter, hvor leverandører af enhver type størrelsesorden kan gøre sig gældende.

Digitaliseringen af det offentlige har været på agendaen i mange år, men hvor billedet til at begynde med i høj grad var præget af en topstyret proces, hvor eksempelvis Digitaliseringsstyrelsen via fællesoffentlige initiativer drev værket, blæser der nu andre vinde.

I dag ses der i stigende grad en nedefra-og-op tilgang, hvor det er den enkelte institution eller organisation, der ser det digitale potentiale og går efter det.
Her har de små leverandører ofte en styrkeposition, da de i mange tilfælde er stærke til at finde, forstå og forklare det digitale potentiale hos den enkelte institution og skabe løsninger i samarbejde med kunden.

– Vi er på vej ind i en ny fase af samfundets digitalisering, hvor der er flere og flere institutioner og organisationer, der kan se potentialet i digitaliseringen, udtaler Birgitte Hass.

– Den øgede forståelse udmønter sig blandt andet i, at man søger at opnå gevinster med små, smidige projekter, der netop kan løses af de mindre it-virksomheder.

En lille og vågen…

Projekter af ovennævnte karakter er kendetegnet ved at være løsninger med fokus på en enkelt kernefunktionalitet.
Her er smidigheden og den tætte sparring med leverandøren særlig værdifuld for kunderne, da resultaterne kan aflæses med det samme, og da rettelser i forbindelse med problemprojekter straks kan effektueres.

Man risikerer med andre ord ikke, at tingene kører af sporet, før det er for sent.

– Vi ser en klar tendens til, at de tunge it-elefanter udskiftes til fordel for hurtige og agile væddeløbsheste, fordi man hurtigere kan se resultater og få korrigeret tingene, så man eliminerer fejl, påpeger Birgitte Hass.

– De nye udbudsregler giver mange muligheder for dialog og tilpasning både før, under og efter udbudsfasen, og det håber vi, at langt flere vil benytte sig af.

Der er hevet i håndbremsen

Til trods for nødvendigheden af holde sig up to date rent digitalt så UdbudsVagten i 2015 en tendens til at bruge mindre på at digitalisere det offentlige i forhold til 2014.

Uden at nedgangen kan betegnes som alarmerende, er den dog stadig tankevækkende i betragtning af, at Danmark lige siden årtusindskiftet har stået som en af pionererne inden for digitalisering af det offentlige.

Det kan derfor umiddelbart undre, at vores samlede antal af it-udbud er for nedadgående.
En væsentlig driver for digitaliseringen har imidlertid gennem de senere år manifesteret sig i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier.

Skuffelse over uambitiøs strategi

Følgelig mener Birgitte Hass også, at en del af forklaringen på faldet skal søges i det offentliges venten på formuleringen og lanceringen af en ny strategi.
– Beklageligvis ser det ud til, at vi har ventet forgæves, siger hun.

– Den nye strategi er langt fra så ambitiøs som den foregående, og derfor kan man frygte en manglende vækst i de offentlige investeringer fremover, selv om vi stadig ser enkelte styrelser, forvaltninger, regioner og kommuner, der har fastholdt viljen til fortsat udvikling og fortsætter i fuld fart ud af digitaliseringssporet, fordi de kan se og går efter potentialet.

Hvad sidstnævnte angår, er det måske de mindre virksomheders mulighed for at vinde en endnu større markedsandel.
Omstillingsparathed, hurtig handling og evner til at skræddersy specialløsninger kan således være Davids bedste våben i bestræbelserne på at begå sig i den konstante kamp mod Goliat.

Udbudsvagten
Rådgiver og formidler af offentlige udbud i Danmark. Tilbyder blandt andet overvågning af relevante udbud, som kan sendes til en bruger med daglige notifikationer.

Ritzau Public
Det tidligere Kommunal Aarbog, som siden 1930 har ført optegnelser over offentligt ansatte. Opslagsværket indeholder nu kontaktinformationer på flere end 18.000 ansatte på lederniveau – f.eks. alle landets it-chefer i det politiske og institutionelle system.

Mercell
Privat portal, der tilbyder udbudsovervågning, rådgivning, kurser, analyser og en række andre praktiske værktøjer.

Udbudsportalen
Offentlig portal, som ”samler og deler viden og erfaringer til inspiration for alle deltagere i udbudsprocessen”. Portalen indeholder omfattende information om udbudsreglerne og tilbyder en række brugbare værktøjer.

Modtag guides og artikler om kommunikation og medier

2018-02-02T11:00:31+00:00