Sådan dækker Ritzau det kommende kommunalvalg

  • Sådan dækker Ritzau det kommende kommunalvalg

Baggrundsartikler, nyheder og fakta, kandidatrundspørger og et omfattende valgkompendie er noget af det, som Ritzaus Bureau servicerer medierne med op til det kommende regions- og kommunalvalg.

Når Ritzau skyder det kommende regions- og kommunalvalg i gang, så sker det, næsten to måneder før selve valgdagen indfinder sig, og danskerne strømmer til valgstederne den 21. november.

Men forberedelserne til valgdækningen, der indledes med en serie baggrundsartikler og det store valgkompendie, er i virkeligheden startet langt tidligere. For når Ritzau dækker en begivenhed, som medierne – og her er det især de lokale medier – bruger rigtig mange kræfter på, så gælder det om at placere sig lige præcis der, hvor dækningen supplerer medierne og imødekommer deres behov.

Derfor har Ritzau på forhånd spurgt nyhedsredaktører, redaktionschefer og jourhavende på medier rundt om i landet, hvilken rolle de ønsker, at Ritzau skal spille i dækningen af regions- og kommunalvalget. De er også blevet opfordret til at komme med idéer til artikler.

– Der er meget mere kundeinddragelse i vores dækning nu end tidligere. I dag kommer kunderne med deres input til, hvordan vi skal dække valget, og derfor har vi også en meget bedre forståelse af, hvad det er for historier, som vi skal skrive, fortæller Line Jakobsen, redaktionschef på Ritzaus Bureau.

Det er bitre, men gode erfaringer fra det kommunale og regionale valg i 2009, der fik Ritzau til at skrue godt op for inddragelsen af kundernes ønsker og behov i planlægningen. Da bureauet efter valget i 2009 gik i gang med en grundig evaluering, viste det sig, at mange af Ritzaus historier slet ikke var blevet brugt.

– Der blev skrevet mange historier, som vi måske selv syntes, var interessante, men som slet ikke dækkede kundernes behov. Derfor tog vi dækningen op til revurdering, og i dag har vi rettesnore for, hvad vi skal skrive, og hvad vi ikke skal skrive, fortæller Line Jakobsen.

Helikopterblikket

Udsigt til flere kvindelige borgmesterkandidater. Kampen om at blive Bent Hansens efterfølger. De gode ben – de bedst lønnede bestyrelsesposter.

Det er eksempler på nogle af de optaktsartikler, som Ritzaus Bureau sender ud fra begyndelsen af oktober og nogle uger frem som supplement til den normale nyhedsdækning. Fælles for optaktsartiklerne er, at de trækker læserne op i helikopteren og beskriver tendenser og fænomener i det kommende valg.

– Vi har en publicistisk forpligtelse til at oplyse om, hvad det er for et valg, vi står over for, og hvad der sker på de forskellige områder. De lokale medier har deres egen valgdækning, og de er eksperter på deres lokalområder. Det vil vi ikke konkurrere med. Derfor prøver vi med optaktsartiklerne at fokusere på de større tendenser. Vi prøver at finde principielle historier med fællesnævnere, der favner alle på tværs af kommune- og regionsgrænserne, siger Line Jakobsen.

Historien om partihoppere er et eksempel på en tendenshistorie med en appel, der breder sig langt udover kommunegrænserne.

– Både ved det sidste valg og i den mellemliggende periode har der været partihoppere, og der har været tale om at lave et etisk kodeks, som et par byråd også har taget initiativ til. Vi ser på, hvor mange der har skiftet parti i perioden, og følger nogle af partihopperne for at se, hvordan det går dem ved valget, fortæller Line Jakobsen.

Da de lokale og regionale medier i højere grad koncentrerer sig om at dække de lokale kandidaters gøren og laden, fokuserer Ritzau i stedet på nogle af de kendte kandidater med landsdækkende appel.

Ritzau vil i optaktsartiklerne også se nærmere på, hvordan det kan gå nogle af de nye partier, for eksempel Alternativet, der skal i gang med deres første kommunal- og regionsvalg, efter at partiet kom i Folketinget i 2015.

Så starter valgkampen

Ritzau sender de sidste optaktsartikler afsted i løbet af den første uge i november. Herefter er der blot et par uger til valget, og Ritzaus dækning skifter karakter.

– Vi kommer til at stå på dagsordenen og følger tæt med i, hvad der sker lokalt, forklarer Sine Schack Vestergaard, politisk journalist på Ritzau og tovholderen – eller Ritzaus valggeneral, om man vil – ved dette kommunal- og regionsvalg.

Hun fortæller, at der i ugerne tæt på valget ikke ligger en fastlagt strategi for, hvordan Ritzau dækker valgkampen. Igen handler det om at identificere tendenser og historier, som har relevans uden for de respektive kommuner og regioner.

– Vi har alle øjne ude efter historier, der indeholder nyhedskriterier som relevans, fascination og konflikt, siger hun.

Det siger sig selv, at det er et stort arbejde at overvåge, hvad der foregår i 98 kommuner og fem regioner. Men Ritzaus journalister får god hjælp fra de lokale medier, der tipper med historier. Derudover har Ritzau en robot, der overvåger blandt andet kommunernes hjemmesider, regionalaviser og udvalgte Facebook-sider. Robotten giver journalisterne på Ritzau besked, når der dukker nyheder op med udvalgte søgeord, der relaterer sig til det kommende valg.

En del af arbejdet ligger dog netop i den grundige forberedelse, hvor journalisterne på forhånd har fundet ud af, hvilke kommuner, regioner og lokale valgkampe det kan være særlig interessant at følge med i, når valgkampen skydes i gang.

– Der er nogle kommuner, som vi har et særligt fokus på på forhånd. Det kan for eksempel være en kommune med en mangeårig borgmester, der risikerer at blive væltet, eller hvor borgmesteren har skiftet parti. Det er historier, der er interessante for folk at læse, selv om de ikke bor i kommunen, siger Sine Schack Vestergaard.

Sine Schack Vestergaard fortsætter med at være valggeneral, indtil valget er overstået den 21. november, alle konstitueringer er på plads, og de sidste artikler er skrevet og udsendt i dagene efter valget.

Foto: Ritzau/Schütze René

Optaktsartikler
Fra begyndelsen af oktober og en måned frem dækker Ritzau omkring 15 temaer og tendenser i regions- og kommunalvalget. Tre til fire optaktsartikler udsendes ugentligt.

Dækningen af valgkampen
Ritzau dækker de væsentligste politiske slagsmål, tendenser og historier, der har mere end blot lokal interesse. Ritzau går for alvor ind i dækningen af valgkampen i starten af november. En del af historierne baserer sig på svarene fra kandidaterne i Ritzaus store kandidatrundspørge.

Dækningen på valgdagen
Når valgstederne åbner tirsdag morgen den 21. november, er Ritzau klar med en dækning, der indeholder tendenser og nyheder, fakta, reportager og interview.

Kandidatrundspørgerne
Ritzaus Bureau har på forhånd sendt en liste med spørgsmål til hver eneste af de mange tusinde kandidater, der opstiller ved kommunal- og regionsvalget.

Valgkompendiet
Valgkompendiet indeholder faktuelle oplysninger om alle landets byråd og regionsråd. Hvem står øverst på opstillingslisterne, og hvad er der på spil i de forskellige kommuner og regioner? Valgkompendiet udsendes i starten af oktober.

Valgsitet
Den tekniske løsning med et valgsite til medierne. Valgsitet implementeres på mediernes egne hjemmesider og viser blandet andet stemmesteder og kandidater i området.

Valgdeltagelsen
Et af de faste elementer i Ritzaus valgkampsdækning fra kommunal til folketingsvalg er vælgernes valgdeltagelse. Ritzau foretager rundringninger til udvalgte valgsteder, der giver et fingerpeg om, hvor stor valgdeltagelsen er.

  • Bortset fra sporten og kriminalredaktionen er det meste af den journalistiske stab på Ritzau involveret i dækningen af kommunal- og regionsvalget 2017.
  • Det drejer sig om omkring 30 journalister, hvoraf cirka 15 journalister udgør den hårde kerne, der er dybt engagerede i valget.

Modtag guides og artikler om kommunikation

Af | 2018-03-08T13:17:16+00:00 05-10-2017|